آخرین خبرها
صفحه اصلی » رشد شناختی
Boy with puzzles

رشد شناختی

گرچه مطالعه شناخت سابقه‌ای دیرینه در تاریخ روانشناسی دارد ولی تنها در نیمه دوم قرن بیستم بود که با پیشرفت فناوری تحقیقات بسیار گسترده‌ای درباره آن انجام گرفت و سرانجام در پیوند با رشته‌های علمی دیگر مثل عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، علم رایانه، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن، به پیدایش علوم شناختی کمک کرد


منظور از شناخت و معرفت که موجب امتیاز انسان به سایر موجودات است چیست؟
امروزه شواهد کافی در اختیار است که انسان دستگاه ثبّات یا وسیله منفعل در برابر رویدادهای بیرونی نیست، بلکه از طریق فرآیندهای ذهنی خود، اطلاعات دریافتی از محیط را دگرگون، کم یا زیاد می‌کند تا بازنمایی مناسبی از آن‌ها در ذهن خود پدید آورد.

موضوع روانشناسی شناختی، فعالیت‌های ذهنی و فکری انسان است. عبارت دیگر، موضوع این علم فرآیندهایی است که از طریق آن‌ها انواع اطلاعات ورودی به مغز دچار دگرگونی، کاستی افزایش یا بسط و ذخیره و بازیابی می‌شوند و مورد استفاده‌های مختلف قرار می‌گیرند.

این فرآیندها شامل عناوینی از قبیل ادراک، بازشناسی الگو، حافظه، یادگیری و زبان که از قبل مورد پژوهش بشر بوده‌اند نیز می‌شوند. کنش‌های عالی‌تر شناختی مانند حل مسئله و تصمیم گیری که خود متکی بر کنش‌های ساده‌ترند در این علم مورد تحلیل قرار می‌گیرد. لیکن باید توجه داشته باشیم که این علم فقط معرفت به معنای خاص آن و تفکر به معنای پیچیده‌ی آن را مد نظر قرار نمی‌دهد، بلکه تنش‌های روزمره را هم که به نظر واضح و ساده‌اند و نیاز به سنجش، مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی درباره آن‌ها احساس نمی‌شود با روش‌های علمی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

منبع: کتاب راهنمای روانشناسی شناختی و علوم شناختی، سید کمال خرازی، رمضان دولتی

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE