آخرین خبرها
صفحه اصلی » فیلم‌های ضمیمه پویش پایه هشتم

فیلم‌های ضمیمه پویش پایه هشتم

دکتر نبی: (مسئولیت‌پذیری)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

دکتر کلانتر:( مسئولیت‌پذیری)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

مهارت مصرف – خط‌‌کشی (بحران آب) (مهارت مصرف)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

علمک:

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

قسمت اول تختی – (عزت نفس)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

قسمت دوم تختی – (عزت نفس)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

قسمت سوم تختی- (عزت نفس )

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

برنامه بدون تعارف – مرتضی سلطانی (عزت نفس)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

کودک و عروسک (عزت نفس)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

کلیپ آزمایش مارشالو (کنترل نفس)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

صبر مانتیس (کنترل نفس)

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………

اعتماد به نفس

پاندا

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE