آخرین خبرها
صفحه اصلی » فیلم‌های ضمیمه پویش پایه هفتم

فیلم‌های ضمیمه پویش پایه هفتم

دو فیلم زیر در جلسه‌ی دوم پویش هفتم یعنی جلسه‌ی مربوط به وضوع هویت، ارزش‌ها و اهداف پخش می‌شوند.

مجتبی شکوری، قسمت اول

مجتبی شکوری، قسمت دوم

…………. …………. ………… …………. ………… …………. ………… …………. ………… ………….

بخشی از انیمیشن پاندای کونگفوکار – موضوع صفات و خودآگاهی

…………. …………. ………… …………. ………… …………. ………… …………. ………… ………….

اهمیت زمان

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE