آخرین خبرها
صفحه اصلی » معرفی اعضای پویش

معرفی اعضای پویش


سیدامیرحسین میردامادی

مسئول گروه پویش

عضو هسته پویش

 • کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • عضو هیئت مدیره مؤسسه الگوی تعلیم و تربیت قاف
 • طراح و مدرس دوره‌های رشد حرفه‌ای دبیران
 • دبیر، سرگروه، مشاور، مسئول پایه، معاون هدایت تحصیلی، معاون آموزشی و مسئول تحقیق و توسعه در مدارس استعدادهای درخشان و مدارس پیشرو


سجاد ایرجی کجوری

مسئول بخش نوجوان گروه پویش

عضو هسته پویش

 • لیسانس مشاوره و راهنمایی از دانشگاه تهران
  _دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی
 • سابقه فعالیت در نقش دبیر و مسئول گروه و مشاور در مدارس استعدادهای درخشان و غیردولتی
 • طراح، مدرس و مجری کارگاه و کارسوق آموزشی و تربیتی


سعیده اکبری نظری

مسئول بخش کودک گروه پویش

عضو هسته پویش

 • کارشناسی ارشد مشاوره
 • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
 • سابقه ۱۰سال تدریس
 • پژوهشگر در حوزه مهارت‏ های زندگی


محمد بزرگی

مسئول روابط عمومی و پشتیبانی گروه پویش

عضو هسته پویش

 • کارشناسی مهندسی مکانیک
 • کارشاسی ارشد مهندسی انرژی
 • سابقه شش سال تدریس
 • سابقه سه سال تدریس تفکر و سبک زندگی در مدارس استعدادهای درخشان (معلمی پویش)

احسان شمقدری

معلم پویش

 • کارشناس ارشد علوم تربیتی
 • پنج سال سابقه کار اجرایی در مدرسه
 • ۵ سال سابقه تدریس
 • پنج سال سابقه تدریس تفکر و سبک زندگی (معلم پویش)

سجاد نوبختی

معلم پویش

 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • چهار سال سابقه تدریس
 • چهار سال سابقه تدریس تفکر و سبک زندگی (معلم پویش)

احسان داننده پور

معلم پویش

 • کارشناسی روانشناسی
 • دو سال سابقه تدریس تفکر و سبک زندگی (معلم پویش)

مجتبی کوپایی

معلم پویش

 • کارشناسی رشته روانشناسی
 • سه سال سابقه تدریس
 • دو سال سابقه تدریس تفکر و سبک زندگی (معلم پویش)

محمدجواد فراهانی

معلم پویش

 • کارشناسی رشته مهندسی نفت
 • ۵ سال سابقه کار اجرایی در مدارس
 • یک سال سابقه تدریس تفکر و سبک زندگی (معلم پویش)

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE