به نام خدا

کارسوق کوه

کارسوق ((کوه)) مخفف کارسوق وفاق و همدلی است.

پس از برگزاری جلسات متعدد و بحث های زیاد، تصمیم دبیران گروه بر آن شد که با ایجد فضای رقابتی و مانور دادن بر این فضا ارزیابی از عملکرد دانش آموزان بدست آورند. در واقع همان طور که از نوجوانان در این سن و   سال انتظار می رود پیش بینی می شد که فضای رقابتی بر دانش آموزان غلبه کند و آن ها به سمت فضای تنش آمیز حرکت کنند.

به همین دلایل جمع بندی گروه بر آن بود که با برگزاری کارهای رقابتی در ایجاد این فضا اهتمام ورزد. البته اصلی که گذاشته شده بود آن بود که به هیچ وجه برگزارکنندگان این کارها در ایجاد این فضا تلاشی نکنند اما سعی هم بر آرام کردن بچه ها نداشته باشند. قرار بر آن شد که این کارسوق از بعدازظهر ۵شنبه آغاز شود و تا جمعه ظهر به طول انجامد. و دانش آموزان هم شام خودشان را خودشان در مدرسه درست کنند و شب را هم در مدرسه سپری کنند. تصمیم بر آن شد که بعد از ظهر ۵شنبه کارها به صورت رقابت گروه ها با هم باشد و از جمعه صبح هم کارهایی باشد که کل پایه با هم جلو ببرند.

کارهایی که انتخاب شده بودن عبارتند از:

 • گانیه
 • طناب کشی
 • اسکواش
 • دو امدادی
 • پرچم بر
 • ساخت مستند با موضوع رفاقت
 • ساخت سرود
 • حل معمای ریاضی
 • بازی معما گونه ریاضی
 • سیاه پوشان مدرسه به دلیل شروع ماه محرم
 • تمیز کردن مدرسه

کل پایه به ۱۰ گروه ۸ الی ۹ نفره تقسیم شدند. و هر گروهی از ۱۱ کار بالا ۱۰ کار را باید انجام می داد البته ۲ کار سیاه پوشان و تمیز کردن مدرسه بایستی توسط تمام بچه ها انجام می شد.

کارسوق از ساعت ۱۳:۳۰ روز ۵شنبه شروع شد. ابتدا توضیحات درس تفکر و سبک زندگی به بچه ها داده شد و سپس با توضیح کارسوق و کارهای بچه ها کارسوق به صورت رسمی آغاز شد.

به داورهای هر بخش برگه ای داده شده بود که آن ها باید هر موردی را که مخالف وفاق و همدلی بود و در بین کارسوق می دیدند یادداشت می کردند.در حین برگزاری کارسوق  مشکلاتی بین دانش آموزان پیش می آمد که تمام این مشکلات توسط معلمین رصد می شد.

برنامه های روز ۵شنبه تا ساعت ۸ شب ادامه پیدا کردند و سپس به دانش آموزان گفته شد که باید غذای خودشان را خودشان درست کنند. به آن ها مواد اولیه سالاد اولویه داده شد و آن ها باید غذای خود را آماده می کردند. پس از آماده سازی غذا بچه ها شامی را که دستپخت خودشان بود را خوردند و سپس آماده خواب شدند.

صبح روز بعد پس از اقامه نماز ورزش دسته جمعی انجام شد. پس از ورزش و صرف صبحانه تمامی دانش آموزان در حسینیه مدرسه جمع شده و نوحه دسته جمعی خود را که بارها تمرین کرده بودند با هم، هم خوانی کردند و سپس مشغول به سیاهپوش کردن مدرسه شدند. آن ها باید طبقه خودشان و تمام کلاس های مدرسه را سیاهپوش می کردند.

پس از سیاهپوشی مدرسه تمام دانش آموزان مشغول نظافت مدرسه شدند و تمام مدرسه را تمیز کردند. پس از اتمام این کار مراسم اختتامیه برگزار شد و گروه های برتر به بچه ها اعلام گشت.

اما قسمت مهم این کارسوق برگزاری جلسه ای بود که پس از اختتامیه برگزار شد. در این جلسه راجع به تمام رفتارهای اشتباه و درست بچه ها که مخالف یا موافق وفاق و همدلی بود بحث شد. البته هیچ گاه از کسی اسم برده نشد. این بحث باعث شد که دانش آموزان کمی با موضوع وفاق و همدلی آشنا شوند. سپس تمام دانش آموزان پارچه ای را امضا کردند که آن پارچه عهدی بود که آنان با هم گذاشتند و آن هم عهد رفاقت بود.

 

photo_2015-07-24_11-50-10
photo_2015-07-24_11-49-54
photo_2015-07-24_11-50-10
photo_2015-07-24_11-50-28
photo_2015-07-24_11-50-35
photo_2015-07-24_11-50-22