به نام خدا

هدف از این کارسوق اصلاح نحوه ارتباط بین افراد با یکدیگر بود.  در واقع از آن ها می خواستیم که مبانی ارتباط موثر را فراگیرند. هر کلاس تقسیم به ۳ گروه حدودا ۹ نفره شد. در ابتدای کارگاه معلمین تفکر و سبک زندگی در مورد ارتباط موثر به دانش آموزان توضیحاتی دادند.

 

 • فعالیت های کارسوق:
  1. فعالیت قضاوت:

فیلم هایی برای بچه ها پخش می شد که در آن چند نفر در موقعیت های مختلف قرار داده می شدند.

 1. فعالیت مغالطه:

فیلمی برای دانش آموزان پخش می شد که در آن دو نفری صحبت می کردند که در حرفهایشان مغالطه بود. از بچه ها می خواستیم که این مغالطات را تسخیص دهند.

 1. فعالیت تبلیغ کلامی:

از بچه ها می خواستیم تا یک کالایی را به نحوه جذابی تبلیغ کنند تا دیگران به آن جذب شوند.

 1. نوشتن خصوصیات بد و خوب بقیه اعضای گروه:

از بچه ها می خواستیم در مورد دیگر اعضای گروه خود اظهار نظر کنند و بگویند که در ایجاد رابطه چه نکاتی دارند.

 1. ایجاد حس مورد نظر در دیگران:

از دانش آموزان خواسته می شد تا یک حس مثل شادی یا غم را به دیگران به نوعی القا کنند.

 1. فعالیت پاکت نامه :

در پاکت های نامه مختلف خصوصیات بدی در بحث کردن نوشته شده بود. بچه ها باید این خصوصیات را اجرا می کردند. هر نفری که پی به اشتباه بحث می برد به دیگران گوشزد می کرد و دیگر آن نحوه بحث نباید اجرا می شد.

 

 1. توجه و برداشت از رفتارهای غیر کلامی معلم:

از یکی از معلمین خواسته بودیم که بحث مهمی را به وسیله زبان بدن به دانش آموزان انتقال دهد.

 

 1. داستان معمایی که نیاز به حواس جمع دارد:

برای بجه ها داستانی خوانده می شد که نیاز به دقت فراوان در آن داشتند. تا بتوانند تشخیص دهند چه اتفاقی می افتد.

 1. فیلم یک بحث خوب:

برای بچه های فیلمی از یک نمونه بحث خوب پخش شد.

 

 1. ارائه ی یک تعریف علمی:

از بچه ها خواسته بودیم که یک تعریف علمی را به روش جذابی ارائه دهند.

گزارش تصویری کارسوق:

photo_2015-07-24_12-21-27
photo_2015-07-24_12-21-56
photo_2015-07-24_12-22-10
photo_2015-07-24_12-22-20
photo_2015-07-24_12-22-34
photo_2015-07-24_12-22-44
photo_2015-07-24_12-22-54