گروه پویش، در راستای نشر ایده های تعلیم و تربیت، از هر فرصتی برای این منظور استفاده می کنند. در برنامه ای که در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ از شبکه ۲ سیما و در برنامه ۱۶۰۰۰ پخش شد، گروه به تبیین اندیشه های خود در زمینه تعلیم و تربیت پرداخت. همچنین یکی از طرح های اجرا شده توسط گروه به نام چارسوق نیز در این برنامه ارائه شد.

شما می توانید این برنامه را درکانال آپارت گروه پویش مشاهده نمایید: