گروه پویش همواره در تلاش است که ایده های نو و خلاقانه در حیطه تعلیم و تربیت عرضه کند. یکی از این ایده ها برگزاری امتحان های پایان ترم به گونه ای متفاوت است. درگروه پویش به جای برگزاری امتحانات خشک و بی هدف، کارآزمون برگزار می شود. کارآزمون از ترکیب نام کارسوق و آزمون به وجود می آید. آزمون هایی که در فضای فعالانه و در واقع به نوعی ارزشیابی علمی برگزار می شود، قطعا باعث رشد بیشتر دانش آموز می شود.
یک نمونه از این کارآزمون ها، کازآزمون کشور بود که در مدرسه راهنمایی علامه حلی۳ تهران با همکاری سایر گروه های علوم انسانی مدرسه برگزار شد. گروه پویش همواره با گروه های دیگر مدرسه ارتباط نزدیکی داشته است. حتی با گروه های علوم تجربی هم کارسوق مشترک برگزار کرده است.
کارآزمون کشور در برنامه ۱۶۰۰۰ و توسط جناب آقای دکتر قاسمی (سرگروه علوم انسانی مرکز علامه حلی ۳) و جناب آقای امیرحائری (از دبیران پویش این مرکز) ارائه گردید. برای آشنایی با این کارآزمون، می توانید فیلم زیر را مشاهده نمایید: