کلاس ۸۰۴

اعضای گروه:

کامیاب غنی زاده(سرگروه)- امیر محجوبی- علی فلاحتی- محمد صدرا هاشمی نژاد – آرمان نستعین

گزارش جلسه: مسول مالی گروه ها کنار هم قرار گرفته و با هم مشورت میکردند. اعضای بقیه گروه ها هم به طور مجزا کنار هم قرار گرفتند.در این جلسه همه ی اعضای گروه باید راه حل هایشان را ارائه می دادند و گروه باید با توافق با یکدیگر یک راه حل کلی و برگزیده ای از میان آن راه حل ها انتخابمی کردند. همچنین اعضای گروه با مشورت همدیگر باید یک تعریف کلی و دقیق از مشکلمان مینوشتیم.

گزارش میزان پیشرفت کار: پیشرفت تمام گروه ما و حتی گروه های دیگر بسیار چشمگیر بود. همچنین سرعت کار و عملکرد گروه ها بسیار خوب بود و همه ی مسئول مالی های گروه های مختلف نتیجه های بسیار خوبی گرفتند و همه ی اعضای گروه ها نیز در تصمیم گیری ها مشارکت مناسبی کردند.

وظیفه هر یک از اعضا:

کامیاب غنی زاده(سرگروه) –  امیر محجوبی (مستند ساز) – علی فلاحتی(مسئول مالی) – محمد صدرا هاشمی نژاد(تحقیق درباره ی قیمت قفسه برای کیف ها) – آرمان نستعین(طراحی قفسه و ابعاد آن با استفاده از رایانه)

دخالت هایی که هر یک از اعضا در طول هفته باید انجام می داده و کیفیت کارشان:

هیچ کدام از اعضا مسئولیت خاصی نداشتند و تنها باید تکالیفشان را می نوشتند.

 

کلاس ۸۰۱ :

گروه مبارزه با مواد غذایی ناسالم در مدرسه

اعضای گروه: امیر پژمان – آرمان لطف علی خانی – دنا مخبری – آرین زمانی –  امیر رضا آزادمهر  – سینا معاف

در این هفته جلسه ای برای مباحثه برگزار نگردید.

پیشرفت کار: لیستی از مواد غذایی موجود در بوفه مدرسه تهیه شد و بروشوری درباره مواد غذایی ناسالم تهیه شد و پوستری نیز درباره دور کردن بچه ها از خوردن مواد غذایی ناسالم ساخته شد. فعلا و تاکنون عکسی تهیه نشده ولی به زودی اجرا خواهد شد.

وظایف هرکس:

امیر پژمان مسئول تهیه پوستر بود که کارش را انجام نداد و پوستری تهیه نکرد.

آرمان لطف علی خانی قرار بود به همراه دنا مخبری  بروشور تهیه کنند ولی هیچ کاری در این زمینه انجام ندادند.

امیر رضا آزاد مهر و آرین زمانی باید لیستی از مواد غذایی موجود در بوفه مدرسه به همراه مقدار خرید روزانه مسئول بوفه و قیمت کل آن تهیه کنند که هیچ کاری انجام ندادند.

سینا معاف قرار بود تنظیم نهایی بروشور(که کسی نساخت) و تنظیم نهایی پوستر (که کسی نساخت) و مستند سازی کارکرد گروه را بر عهده داشت که بروشور و پوستر مربوطه را به تنهایی و از اول ساخت و لیست مواد غذایی را نیز وی تهیه کرد و این مستند سازی هم که حاضر است!

 

کلاس ۸۰۲:

کثیفی حیاط بعد از ناهار

اعضای گروه: سینا فتاحی  – مانی مقیمی  –  محمد غفوریان –  سهیل نیکرو – علی کریمخانی

گزارش کار: ما روز چهارشنبه در کلاس با هم درباره مشکل کثیفی حیاط بعد از نهار حرف زدیم.

همچنین به راه حل هایی هم رسیدیم که قابل قبول و منطقی بود:

 • گذاشتن سطل زباله های بیشتر
 • فرهنگ سازی بچه های مدرسه
 • دادن سفره های یک بارمصرف به بچه ها
 • جمع آوری زباله ها بعد از اتمام زنگ ناهار توسط بچه ها

پیشرفت کار: من و اعضای گروه توانستیم به نتیجه مطلوبی برسیم که من را نیز راضی کرد و امیدوارم شما را هم راضی کند:

ما یک راه حل کلی که ترکیبی از راه حل های ۲ و ۳ و ۴ است را انتخاب کردیم و هریک از اعضا نیز وظایفی را بر عهده گرفتند که در ادامه به آن می پردازیم.

وظایف اعضای گروه:

سینا فتاحی: مسوول مستندسازی و پیشنهاد بعضی از راه حل ها

مانی مقیمی : سرگروه هستند و بر کار همه ما نظارت می کنند.

محمد غفوریان: مسوول عکس گرفتن از صحنه های مربوط به مشکلی که ما انتخاب کردیم.

سهیل نیکرو: پشنهاد دادن چند راه حل و کمک به انجام دادن پروژه

علی کریمخانی: مسوول امور مالی گروه هستند.

فعالیت های اعضای گروه:

مانی مقیمی: از نظر من ایشان بر نظارت اعضای گروه خود مسلط است اما در بعضی جاها کمی کمتر.

محمد غفوریان: از نظر عکس گرفتن کار او خوب بوده در گروه نیز فعال است.

سهیل نیکرو : در پیشنهاد دادن برای راه حل ها بسیارعالی کرده و چند پیشنهاد خوب داده است.

علی کریمخانی: ایشان مسوول امور مالی بوده و برنامه های خوبی برای این کار در ذهن دارد.

 

کلاس ۸۰۱:

نوسازی فضای سبز مدرسه

در جلسه اخیر که اولین جلسه گروهی وهمفکری بود مشکل را به دقت نقد و بررسی کردیم و راه حا هایی برای آن پیدا کردیم و به هر کس مسئولیت هایی داده شد .

پیشرفتی در کار حل این مشکل نداشته ایم و بیشتر کار فقط ایده دادن برای حل مشکل و بررسی دقیق مشکل بود و حل مشکل تا جمع آوری و فراهم سازی وسایل به طول می انجامد.

هیچ عکسی برای ارائه در این فایل وجود ندارد و قرار بر این است که ۵ شنبه آخر همین هفته عکس ها گرفته شود و در فایل بعدی ارسالی به کار گرفته شود.

وظایف اعضا:

کاظمی:  سرگروه

شیرزاد:  مشاور سرگروه

خسروانی: مسول امور مالی

ذالبک: دستیار مسول امور مالی

آهنگر و  احسانی:  مسول نظارت و تهیه ی گزارش

علی اکبری: صاحب ایده و تهیه کننده وسایل

مسولیت ها در این هفته

کاظمی و شیرزاد:   بررسی حیاط و پیدا کردن مکان های مناسب برای باغچه و گلدان

خسروانی و ذالبک: پیدا کردن راهی برای تهیه ی اعتبارات گروه

آهنگر: تهیه ی گزارش گروه و نظارت بر فعالیت های دیگر افراد

احسانی: بررسی ارتفاع اسفالت و کیفیت خاک

علی اکبری:  تحقیق درباره قیمت وسایل

کار های انجام شده

کاظمی و شیرزاد با استفاده از زمان زنگ های تفریح بهترین مکان ها برای ایجاد باغچه ها را پیدا و تعیین کردند.

علی اکبری لیست قیمت های وسایل مورد نیاز ما برای کار را تهیه کرد مثل : گلدان ، کود و…

خسروانی و ذالبک راه هایی برای تهیه اعتبارات اندیشیده و طبق قرار در هفته ی بعد اعتبارات لازم تهیه خواهد شد.

آهنگر: تهیه گزارش کنونی و بررسی و نظارت بر فعالیت های افراد دیگر که انجام شد و گزارش تهیه شد.

کیفیت و عمق خاک را بدست آورد و بررسی کرد.

به طور کلی در این هفته گروه فعالیت خوبی را به عمل آورد.

 

کلاس ۸۰۳:

نام اعضای گروه :

امیر حسین دانیالی، شایان رؤفی، کیان امین، علیرضا دست رنج، هوتن هاتفی کوشا، علیرضا حریر فروش

جلسه ها :

در طول هفته گذشته گروه ما ۲ جلسه گروهی داشت :

۱-در طول کلاس درسی

۲-بعد کلاس درسی

در هر دو جلسه  تمام اعضای گروه شرکت کردند و جلسات با موفقیت به اتمام رسید

پیشرفت :

موضوع هردو جلسه درباره راه حل های احتمالی و بهترین بود که در اخر با مشورت  و رأی  گیری انتخاب شد و

«باز کردن جا میزی میز های خراب و بستن ان ها به میز های سالم »

بهترین راه حل شناخته شد

وظیفه هر یک از اعضای گروه :

امیر حسین دانیالی : مدیر اجرایی و معاون و مستند ساز

کیان امین : مدیر مالی و سرگروه

علیرضا دست رنج : ایده پرداز

شایان رؤفی : سخنور

هوتن هاتفی کوشا   : کار عملی

علیرضا حریر فروش : کار عملی

فعالیت اعضای گروه :

تمام اعضای گروه در طول هفته تمام فعالیت های محول شده را به خوبی انجام داده اند . دقت شود در هفته اول کار عملی ای وجود نداشت

کلاس ۸۰۳:

با دست و دهن آب خوردن

نام اعضا و وظایف: محمد رضا شکوهی(سر گروه)، یاسان فرمانی جامع(ایده پرداز)، علیرضا باقری(سخنور-امور مالی)، پارسا عباسزاده(کار عملی)، امیرمصطفی غلامی(مستند ساز).

گزارس پیشرفت کار:

در این هفته، ما تقریبا توانستیم بیشتر مراحل را پیش بینی کنیم البته در راه تحقیق درباره دستگاه مخصوص آبخوری دچار مشکلاتی شدیم به عنوان مثال پیدا نکردن هیچ عکسی از دستگاه آبخوری ولی بالاخره پس از تلاش های زیاد توانستیم قیمت این دستگاه را در بیاوریم.

متاسفانه علی رغم تلاش های این جانب، نتوانستم هیچ عکسی از این دستگاه پیدا کنم.

گزارش جلسه:

در این هفته، آقایان شکوهی(سر گروه) و باقری(امور مالی) تلاش های  زیادی برای انجام شدن بخش هایی از کار، به خصوص بخش مالی انجام دادند و فعلا فعال ترین اعضای گروه این دو بودند.

 

کلاس ۸۰۲:

مشکل :کمبود ظرفیت ناهار خوری نسبت به تعداد دانش آموزان

اعضای گروه:علی انواری و خشایار باقر نژاد و پارسا جهانتاب و ایلیا قانع و هومن یحیی پور

گزارش اولین جلسه: تکمیل کردن توضیحات مشکل با همکاری همدیگر و  و پیدا کردن راه حل های پیشنهادی و نوشتن آن ها.

فعالیت های گذاشته شده بر عهده ی هر یک از اعضای گروه در هفته ی گذشته:  در هفته ی گذشته بعد از اولین جلسه که در آن تمام اعضا راه حل های پیشنهادی خود را با کیفیت خوبی  ارائه دادند فعالیتی دیگر بر عهده ی اعضا گذاشته نشد.

گزارش پیشرفت کار:تا به اینجا گروه مانند بقیه گروه ها مشکل خود را به خوبی شرح داد و راه حل های پیشنهادی خود و راه حل برگزیده ی خود را نوشته و تحویل داده است.

وظیفه ی هریک از اعضا:

علی انواری:ایده پرداز

خشایار باقرنژاد: ایده پرداز

پارساجهانتاب:مستند ساز

ایلیا قانع:کار های عملی

هومن یحی پور:امور مالی

وظایف هنوز به طور کامل تقسیم بندی نشده اند به دلیل کم بودن وظایف مورد نیاز در جلسات اولیه

 

کلاس ۸۰۳:

تعریف مسئله: درست کردن رختکن، زیرا برای راحتی دانش آموزان است. و دانش آموزان برای عوض کردن لباس هایسان بدون رختکن می شوند.

توضیح: چند حالت از راه حل های: ساختن رختکن در کلاس ها

ساختن  رختکن در راه ها، ساختن یک کانکس در حیاط

استفاده از انباری نمازخانه به عنوان رختکن

توضیح راه حل برگزیده:  استفاده از انباری که در نمازخانه وجود دارد به عنوان رختکن.

وظیفه هر فرد چیست:

مهرداد کریمی             سرگروه

عرفان زارع مستند ساز

حسان کاظم نیا            مدیرمالی

محمد جواد مشعل         ایده پرداز

امیرحسین قائدی          کارهای عملی

گزارش جلسه هفته پیش چیست: با توجه به مشکل گروه با هم گروهی ها پیشنهادهایی درباره مشکل مطرح کردیم و خوبی یا بدی آن ها را سنجیدیم و در آخر راه حل برگزیده را انتخاب کردیم.

 

کلاس ۸۰۲:

گزارش جلسه یکشنبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۴:

درساعت ۹:۴۵ دقیقه در کلاس ۸۰۲  مدرسه جلسه در خصوص انجام همانگی و مشورت های لازم جهت موکت نمودن پله ی داخل نمازخانه با حضور آقایان (آرش حقانی و علیرضا حسن نژاد و حسین عارف و امیرحسین ابراهیمی و بردیا نگهبان)

گزارش جلسه سه شنبه مورخ ۳/۹/۱۳۹۴:

در ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه متر کردن پله ی داخل نمازخانه توسط حسین عار ف و آرش حقانی و یادداشت کردن اطلاعات توسط بردیا نگهبان و در آوردن قیمت ۸ متر موکت توسط علیرضا حسن نژاد و یادداشت کلی کار صورت گرفته توسط امیرحسین ابراهیمی

پیشرفت کار گروه:

مشخص شد که گروه دقیقا چه کاری باید انجام دهد و برنامه ریزی های لازم انجام شد و پیش نیاز های کار نیز صورت گرفت

وظیفه هریک از اعضا:

آرش حقانی (سرگروه) حسین عارف (ایده پرداز)  و امیرحسین ابراهیمی(مستند ساز) علیرضا حسن نژاد(مسئول امور مالی) بردیا نگهبان (گزارش دهنده گروه)

وظیفه هریک از اعضادر طول هفته:

آرش حقانی و حسین عارف (اندازه گیری طول موکت لازم برای کار) علیرضاحسن نژاد(درآوردن قیمت موکت در ضمن حسن نژاد مسئول امور مالی است )امیرحسین ابراهیمی(مستند سازی و یادداشت و نظارت بر کار کلی گروه)بردیا نگهبان (یادداشت تمامی اطلاعات وثبت قیمت موکت وتحویل دادن به مستندساز)

اعضای گروه: آرش حقانی و حسین عارف و امیرحسین ابراهیمی و علیرضا حسن نژاد و بردیا نگهبان

 

کلاس ۸۰۳:

 

                  سمتنام ونام خانوادگی
امیر حسین وحدت سرگروه
علی هاتفی کوشا مستد ساز
محمدرضا کشاورزی ایده پرداز(امورمالی)
امیر حسین کریمان ؟
هومن نیک سرشت تکنسین

امیرحسین وحدت:مسئول خرید شیر در این هفته

علی هاتفی:باز طراحی مشکلات طرح و ساخت مستند

محمدرضا کشاورزی:پیدا کردن راه بررسی بودجه لازمه.

امیرحسین کریمان:خرید لوله

هومن نیک سرشت:؟

 

 

 

 

 

مدرسه با جمعیت زیادی که دارد ولی فقط دو شیر اب خوری دارد واین باعث(تبعات) می شود که: ۱٫ بچه ها آسیب ببینند۲٫آب به نفرات کم توان نرسد ۳٫دعوا شود . حالا اگر بخواهیم ریشه این را جست وجو کنیم این است که اولاً زمان زنگ کم است ثانیاً بچه ها خیلی به نظم اند ثالثاً همان طور که اشاره شد،تعداد این شیر ها کم است.حالا می رسیم به نشت آب که که اشاره می کنیم با خود فکر می کنیم که ما در ایران مشکل کم آبی داریم و خشکسالی یکی از بزرگ ترین تبعات این مشکل است شاید این سوال هم به نظر شما برسد که این حجم از آب که به هدر میرود خیلی کم باشد امٌا این جا است که میگن: قطره قطره جم گردد وانگهی دریا شود پس همین آبخوری ما برای خودش دریاست پس با حل نکردن این مسئله اینده خود را به خطر می اندازیم.

برای شروع کار ما اعلام کردیم که برای حل مشکل(ها)ابخوری کارهای ذیل را انجام دهیم:

 1. خرید لوله وباز طراحی
 2. تعویض شیر
 3. خرید ابخوری نو
 4. ایجاد آب راه به گلدان ها
 5. نشت گیری

این انتخاب ها گلچین اند

 

کلاس ۸۰۱ :

گزارش جلسه ها:

در جلسه ای که در روز چهارشنبه برگزار شد اعضا هر کدام چکیده ای از مطالب خود را که در برگه نوشته بودند را در برگه نوشتند.(امور مالی در این امر دخالت نداشت.)با نقد و بررسی و همکاری اعضا متن منتخب انتخاب شد ولی جاهای خوب مطالب دیگر به ان اضافه شد و کاربرگه گروه که چکیده مطالب اعضا بود به معلم داده شد.

-گزارش مرحله ای پیشرفت کار:

هنگام انتخاب کاربرگه منتخب ، اعضا هر کدام چکیده ای از مطالب خود را که یادداشت کرده بودند را در گروه مطرح کردند.در مرحله اول هر کس به سلیقه خودش موضوع را بیان کرد و برای ان راه حلی گفت.پس از آن که تمام اعضای گروه این کار را انجام دادند نوبت به نقد و بررسی رسید و در انجا با استفاده از مطالب همه برگزیده انتخاب شد.

-فعالیت هایی که در این هفته به عهده هر کسی بود و کیفیت کار او:

فعالیت نوشتن سه موضوع گزارش مرحله ای،وظایف،فعالیت ها بر عهده محمّد جهانگیری (یکی از مستند سازان بود.)

گرفتن عکس  و نوشتن وظایف هر یک اعضا به عهده محمّد مهدی شباب بود.(یکی از مستند سازان)

هماهنگ سازی گروه و پخش وظایف بر عهده بهزاد نبوی بود.

هر سه وظایف خود را انجام دادند.

کلاس ۸۰۴:

گزارش جلسه ها : جلسه ای بر گزار نشده.
_______________________________________________________________________________
گزارش میزان پیشرفت کار : هنوز با وجود تلاش اعضا پیشرفتی حاصل نشده.
_______________________________________________________________________________
عکس از مشکل:متاسفانه موفق به عکسبردار از مشکل نشدیم اما حداکثر تا
دوشنبه ۹۴/۹/۹ موفق به عکسبرداری از مشکل خواهیم شد.
_______________________________________________________________________________
وظیفه هر یک از اعضا: علی ویسی: تحقیق در مورد روانسناسی رنگ ها + مهدیار
فخراییان: وضیفه ای تدارک دیده نشده + سید سپهر موسویان : وظیفه ای تدارک
دیده نشده + محمد پارسایی : وظیفه ای تدارک دیده نشده + محمد میرزایی :
نحقیق در مورد مقدار و … رنگ ها
_______________________________________________________________________________
کلاس ۸۰۲:

در جلسه پیش راجب راحل های این مشکل در کلاس صحبت کردیم و راه حل عوض کردن لباس فرم این پایه را برگزیدیم .

همچنین بین اعضای گروه کار را تقسیم بندی کردیم که در ادامه وضیفه ی هر یک از ایشان و ارزشیابی کیفیت کار ایشان را بررسی خواهیم کرد :

آقای آرش محمدیون : پیدا کردن خیاط های حاظر به دوخت لباش فرم در سطح شهر تهران و همچنین یافتن شماره تلفن ایشان و تحویل به سر گروه : کیفیت کار:کامل

آقای سید محسن جاپلقی: پیشنهاد مناسب ترین رنگ ها به گروه و بررسی هریک از رنگ ها از جهات مختلف: کیفیت کار: کامل

آقای محمد حسن افضل: پیدا و پیشنهاد کردن مناسب ترین جنس پارچه مناسب برای لباس فرم : کیفیت کار:کامل

آقای هادی فیروزی(سرگروه و خودم!!):پیدا کردن مناسب ترین مدل لباس فرم و بیان آن در گروه

آقای (؟) شاهد : ایشان در این جلسه غایب بوده اند (که البته از نظر بنده اگر هم بودند باری برای ایشان نمی ماند)

 

کلاس : ۸۰۲

اعضای گروه:

آروین نمازی     ارسطو جوانمردی      امیر رضا حژابری        پارسا جواهری      آرتین الهامی

پس از مشخص شدن موضوع توسط هر گروه شروع به شرح دقیق و تقسیم کار کردیم

آرتین الهامی به عنوان مسـول عمور مالی توسط اعضا انتخاب شد و موضوع منتخب ما استفاده نادرست آزمایشگاه بود . پس از انتخاب موضوع نیاز به تعریفی دقیق از آن داشتیم که با همفکری توانستیم موضوع را به دو بخش تقسیم کنیم و بر روی مسایل ظریف آن صحبت کنیم . تقسیم بندی ما شامل :

۱- ابزار آزمایشگاهی     ۲-تدریس آزمایشگاهی

می شود و این تقسیم بندی به ما اجازه داد تا بتوانیم در مورد مشکل اساسی و تقسیم وظیفمان آگاه شویم . در مرحله بعد با همفکری سعی کردیم تا هر یک از این بخش ها را توضیح دهیم و بهترین توضیح خلاصه و ممکن را برای آن پیدا کنیم که به شرح زیر است.

ابزار آزمایشگاهی:

در این بخش ما تمام موارد مربوط ابزار آزمایشگاهی را شرح می دهیم و هدفمان محدود به کیفیت وسایل ,کارایی آنها , وجود آنها , ایمنی آنها و … می شود. برای مثال تعدادی وسایل اولیه و ایمنی در آزمایشگاه وجود ندارد که ما بخشی از گروه را مسـول خواهیم کرد که با مراجعه به مسولین , ایجاد راه کار های جدید , برسی و با کمک گیری از بزرگان این کمبود را رفع کنند و البته این بخش کوچکی از شرح کار آن اعضای گروه است. از بین مسایل مطرح شده دیگر بین اعضا می توان به تهییه پستر های پزشکی و آناتومی در آزمایشگاه, باز خرید مواد فاسد شده در آزمایشگاه شیمی, تنظیم وتعمیر دستگاه های اندازه گیری در آزمایشگاه فیزیک , تهییه ظروف آزمایشگاهی و تکنولوژی بالا در آزمایشگاه و … اشاره کرد که در هر جلسه باید یکی از این ها مورد برسی قرارگیرد و راه کار هایی برای آن ارایه شود .

تدریس آزمایشگاهی:

با نظر سنجی از اعضا تصمیم گرفتیم که این بخش را مربوط به دیدگاه جدیدی از آزمایشگاه کنیم که آن تدریس درست آزمایشگاه است. بر خلاف تفکر عام , که فکر می کنند هر معلمی با هر سطح تحصیلی می تواند به راحتی از روی کتاب آزمایش هایی را صرفا فقط برای به هیجان در آوردن بچه ها انجام دهد و فایده آزمایشگاه همین است و بس؛ برای تدریس در آزمایشگاه نیز طرح درس متفاوتی نیاز است که باید بر روی آن کار شده باشد. حتی به معلم ها مخصوصی نیاز است تا فقط در زمینه کار آزمایشگاهی تعلیم دیده باشند و یکی دیگر از هدف های اصلی مان اجباری کردن استفاده از آزمایشگاه برای معلمین دروس تجربی است.

پس از اینکه این مطالب مشخص شدند با ایده گرفتن از یک دیگر راه حل های کلی را نیز برای حل مشکلات پیشنهاد کردیم و جلسه به پایان رسید

 

شرح کلی پیشرفت:

حال موضوع را برای خودمان مشخص کردیم و امکان تقسیم گروه برای انجام آن را نیز فراهم کردیم می توانیم بهتر روی موضوع تمرکز کنیم و با راه حل های پیشنهادی به نتایج مطلوبی برسیم

 

کلاس ۸۰۲         :

مشکل :کمبود ظرفیت ناهار خوری نسبت به تعداد دانش آموزان

اعضای گروه:علی انواری و خشایار باقر نژاد و پارسا جهانتاب و ایلیا قانع و هومن یحیی پور

گزارش جلسه: حساب کردن فضای محیط خالی پشت ناهار خوری و درخواست استفاده از آن از مسئولین و همچنین پیشنهاد دادن گذاشتن ظرف های غذا در بیرون ناهارخوری برای رفع ازدحام و موافقت شدن با آن

فعالیت های گذاشته شده بر عهده ی هر یک از اعضای گروه در هفته ی گذشته:  وظیفه ی متراژ و اجازه برای استفاده از فضای پشت سالن غذاخوری و بیرون گذاشتن غذا ها تک تک بر عهده ی اعضای گروه گذاشته شد به جز امورمالی

گزارش پیشرفت کار: تقریبا تمام کارها فعلا انجام شده است تنها باید تصمیم گیری به استفاده از صندلی ها و میز های خود مدرسه  یا خرید صندلی و میز است و خرید یک چتر برای بالای سر کسانی که غذا میخورند.

وظیفه ی هریک از اعضا:

علی انواری:پرس و جو

خشایار باقرنژاد: پرس و جو

پارساجهانتاب:مستند ساز

ایلیا قانع:کار های عملی

هومن یحی پور:امور مالی

 

کلاس ۸۰۱:

 

گروه سلامت غذایی

اعضا: سینا معاف و امیر پژمان و آرمان لطفعلی خانی و دنا مخبری و امیر رضا آزادمهر و آرین زمانی

 

جلساتی در چتروم اختصاصی گروه برگزار شدند که با استقبال رو به رو نشد و فقط آقایان آرمان لطفعلی خانی و سینا معاف و دنا مخبری در انان شرکت کردند.که برای نظر سنجی رنگ بروشور و پوستر و برای تایین وظایف برگزار شده بودند

دستاورد ها:

چتروم اختصاصی برای گروه پویش تاسیس شد

 • وبلاگی جهت اطلاع مردم از مضرات فست فود و نوشابه تاسیس شد
 • دو عدد پوستر انتخاب و اصلاح شدند و آماده چاپ هستند
 • برای تهیه عکس از مواد غذایی موجود در بوفه مدرسه تلاش شد
 • برای تهیه لیست مواد غذایی و قیمت آنها تلاش شد
 • برای داشتن یک جلسه با مدیر و مطرح کردن مسائل با وی تلاش شد

عکس با توجه به توضیحات بالا با عدم همکاری مسئول بوفه مدرسه و مسئولین انظباتی منحل شد

وظایف

امیر پژمان باید بروشور درباره مضرات فست فود میساخت که نساخته است

وی در گزارش قبلی که گفتم پوستر درست نکرده است ساعت ۷ همان روز یک پوستر بدون عکس با کیفیت بد ارسال نمود

 

آرین زمانی باید بروشوری درباره مضرات نوشابه می ساخت که این کار را نکرد

امیر رضا آزاد مهر باید قیمت خرید مواد غذایی موجود در بوفه مدرسه و مقدار فروش روزانه آن را به دست می آورد که مسئول بوفه همکاری نکرد و لیست ناقصی تهیه شد

 

دنا مخبری باید از مواد غذایی ناسالم موجود در بوفه مدرسه عکس تهیه می کرد

که به دلایلی که در بالا ذکر شدند انجام نشد

 

سینا معاف باید پوستر درست می نمود و چتروم اختصاصی گروه را تاسیس می کرد و وبلاگ را تاسیس می نمو که به درستی انجام داد همه را.

با توجه به همکاری ننمودن مسئولین خواهشمندیم نامه ای برای دستور اجازه داشتن دوربین و همکاری کردن مسئول بوفه مدرسه  به ما ارسال نمایید

 

کلاس ۸۰۱:

گزارش جلسه

جلسه ای برگزار نشد.

گزارش کار گروه

چند نفر از اعضای گروه بر روی زمان برگزاری اولین جلسه ی انجمن و موضوع آن فکر کردند و قرار شد که اولین جلسه در روز پنجشنبه بعد از کلاس های advanced باشد و موضوع آن نیز درباره ی سیاه چاله باشد.یکی از افراد گروه هم در حال طراحی یک لوگو برای انجمن است.

وظایف هر فرد

محمد جهانگیری:نوشتن گزارش

امیر حسین اکبری:طراحی لوگو(طی چند روز آینده)

پویا جلالی بهجت:مسئول مالی گروه

رادین خیام ، بهزاد نبوی ، حسین اسدی:تعیین کردن اینکه جلسه ی اول انجمن در چه روزی و در چه زمانی برگزار شود و موضوع آن درباره ی چه باشد.

محمد مهدی شباب:ارسال گزارش و تهیه ی عکس

نحوه ی انجام وظایف

گزارش کمی دیر ارسال شد چون گزارش محمد جهانگیری به محمد مهدی شباب نرسید تا آن را ارسال کند و خود مجبور به انجام دادن این کار شد.

بقیه ی وظایف به خوبی انجام شد.

 

کلاس ۸۰۲:

 

پیشرفت کار: ما اعضای گروه وظایف را تقسیم کرده و آماده به شروع کار هستیم.

تا مرحله فرهنگ سازی پیشرفته ایم که خود جای خوبی دارد.

تازه ما به یک مرحله بسیار خوبی هم رسیدیم که به نظرم بسیار عالیست، و آن این است که با هماهنگی معاونین ما اسامی آنهایی که آشغال روی زمین می ریزند را به آقای فهیمی یعنی مسوول انظباطی پایه هشتم بدهیم.

به نظر من همه اعضا کار خود را به خوبی انجام داده اند و همگی با همکاری به کار خود ادامه خواهیم داد.

نام اعضای گروه:

سینا فتاحی( مسوول مستندسازی)

علی کریمخانی(امورمالی)

مانی مقیمی(سرگروه)

محمد غفوریان(یکی از اعضا)

سهیل نیکرو(یکی از اعضا)

 

 

به نام خدا

کلاس ۸۰۴:

گزارش جلسه:

بچه ها در این جلسه از کلاس به بررسی راه حل های گفته شده و راه حل اصلی پرداختند.و مزیت ها و معایب آن را درآوردند.

همچنین با توجه به تحقیق اعضای گروه ها هزینه ی راه حل خود را تخمین می زدند.اعضای گروه همچنین درباره ی مکان و امنیت

راه حل بحث می کردند.و بچه های دیگر گروه ها با اعضای گروه ما کمال همکاری را داشتند.زیرا کمدی که مورد خرید ما است

برای تمام بچه های کلاس است و هر کدام از آن ها باید مبلغی را برای کمد خود تحویل دهند.

 

گزارش میزان پیشرفت کار:

طبق قیمت تحقیق شده هزینه ی تمام کمد بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان است.یعنی هر نفر که بخواهد یک کمد جدا داشته باشد و فقط مورد

استفاده خودش باشد باید مبلغی تقریبا به اندازه ۱۰ هزار تومان به سرگروه گروه ما تحویل دهد.همچنین قرار است ابعاد و اندازه آن

را به صورت سفارشی بخریم.

 

وظیفه هر یک از اعضا در طی هفته:

کامیاب غنی زاده (سرگروه و تنظیم کننده کار های اعضا)

امیر محجوبی(مستند ساز)

علی فلاحتی(مسئول مالی)

محمد صدرا هاشمی نژاد(محقق)

آرمان نستعین(طراح)

 

دخالت هایی که هر یک از اعضا در طول هفته باید انجام می داده و کیفیت کارش:

کامیاب غنی زاده (تنظیم کننده و برآیند دهی کار های اعضا)

امیر محجوبی(نوشتن گزارش کلاسی و گزارش نویسی و ایمیل کردن)

علی فلاحتی(به توافق رسیدن با سایر مسئول مالی گروه ها و رسیدن به یک راه حل توافقی)

محمد صدرا هاشمی نژاد(تحقیق درباره ی قیمت کمد ها در دو قسمت دست دوم و نو در سایت های اینترنتی)

آرمان نستعین(طراحی ابعاد کمد و تطابق دادن آن با اندازه کلاس)

 

کلاس ۸۰۳:

بادست و دهن آب خوردن                                                                     ۸۰۳

اعضای گروه: محمدرضا شکوهی(سرگروه)، علیرضا باقری(سخنور-امور مالی)، یاسان فرمانی جامع(ایده پرداز-معاون سرگروه)، پارسا عباسزاده(کار عملی)، امیرمصطفی غلامی(مستندساز-کمک کار عملی)

متن گزارش:

با سلام به خدمت آقای میردامادی و گروه پویش، گروه ما بعد از مدتها تحقیق درباره دستگاه آبخوری نی دار( که البته وظیفه من و آقای عباسزاده بود که او کاری نکرد) به نتایجی رسیدیم و توانستیم در سایت ایرنا درباره آن اطلاعاتی پیدا کنیم.

متن سایت:

تهران- ایرنا- یک شرکت دانش بنیان دراستان یزد موفق شد با اختراع شیرآلات آب سردکن نی دار برای نخستین باردرجهان هدررفت مصرف آب آشامیدنی آب سردکن ها را تا ۸۰ درصد کاهش دهد.

‘ محمد حسین دهقان دهنوی ‘ مخترع وعضو این شرکت دانش بنیان درخصوص این اختراع به خبرنگارایرنا گفت: با استفاده از اختراع انجام شده مردم می توانند از طریق نی به جای لیوان آب بنوشند که در این صورت هدر رفت آب و برق بسیار کاهش پیدا می کند.

وی بیان کرد: هفت سالی است در زمینه بهینه سازی مصرف آب و انرژی و حفظ محیط زیست فعالیت می کنم، ثمره این هفت سال هشت اختراع بوده است که با تاییدیه وزارت نیرو و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور به ثبت مالکیت رسیده است.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه همه این اختراع ها درصرفه جویی درمصرف آب وحفظ محیط زیست طراحی و به ثبت رسیده است اظهارکرد: چهارروش برای آب خوردن در دنیا وجود دارد ، آب خوردن با دست ، آب خوردن با لیوان دایمی در کنار آب سرد کن ها ، آب خوردن با لیوان یک بار مصرف و آب خوردن به روش آبشاری ، که برخی از آن ها به محیط زیست ضرر می زند.

این مخترع افزود: در این طرح خواسته شد که این چهارروش اصلاح شود، و برای اصلاح آن ها این محصول طراحی شد، در این طرح به جای استفاده از لیوان یک بار مصرف، از یک نی یکبار مصرف استفاده شده است.

دهقان دهنوی گفت: استفاده ازشیرآلات آب سرد کن نی دار باعث شده است که ۸۰ درصد حجم زباله آب سرد کن ها کم شود، ۵/۸۷ درصد نیز هزینه ها کاهش یافته است واین محصول کاملا بهداشتی می باشد.

عضو این شرکت دانش بنیان ادامه داد: برای اولین باردردنیا این شیرها اختراع شده است، درجشنواره علم تا عمل سال گذشته این اختراع از سوی رییس کارآفرینان کشور، انقلابی در دنیا درجهت حفظ محیط زیست بیان شد.

دهقان دهنوی افزود: این شیر آلات مصرف آب آبسردکن ها را ۷۰ درصد کاهش می دهد ، مصرف برق آب سرد کن ها نیز تا ۸۰ درصد کاهش می یابد.

وی یادآورشد: آب سردکن هایی که الان درشرکت ها وجود دارد بر اساس تعداد کارکنان خریداری می شود، این شیرآلات موجب می شود راندمان این آب سردکن ها بالا رود ، حتی گنجایش آب، آب سرد کن از صد نفر به ۳۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

این مخترع یزدی اظهارکرد: این محصول نمونه خارجی ندارد و ثبت اختراع آن در ایران انجام شده است و ثبت اختراع آن نیز در خارج در حال انجام است و اکنون ۸۰ درصد ثبت اختراع درخارج انجام شده است.

دهقان دهنوی یادآورشد: صرفه جویی درمواد پتروشیمی از دیگر مزایای استفاده ازاین محصول است.

وی گفت: این محصول با قابلیت نصب بر روی تمام مدل های آب سردکن طراحی شده است، به لحاظ بهداشتی بودن این محصول نیز، به هیچ عنوان آب درون نی به مخزن برگشت داده نمی شود زیرا آب با فشار انجام می شود.

این مخترع یادآور شد : با توجه به تحت فشار بودن آب به سمت مسیر خروجی نی در هیچ زمانی آب حتی با دمیدن در نی به سمت شیر برگشت نخواهد کرد و حتی با وارونه کردن شیر یا مکش دهان نمی توان چند قطره آبی که در نی باقی مانده خارج نمود، این امر باعث کاملا بهداشتی شدن شیرآلات نی دار شده است.

دهقان دهنوی ادامه داد: همچنین برای رعایت کامل موارد بهداشتی دراستفاده از وسایل آبخوری ، در موقع انتقال نی به سطل زباله به طور خودکار سوراخی بر روی نی ایجاد می شود تا دیگر مورد استفاده مجدد قرار نگیرد.

وی بیان کرد: شیرآلات آب سرد کن نی دار به دو صورت ثابت ومتحرک طراحی شده است، مدل متحرک آن برای استفاده معلولین وکودکان طراحی شده است.

این مخترع افزود: امروزه تامین انرژی و آب شیرین یکی از دغدغه های اصلی دولت ها در سطح جهان است و این مهم برای ایران بخصوص در زمینه تامین آب ششیرین ، مهمتر و حیاتی تر است،زیرا اکثر نقاط ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک قرار گرفته و دارای سطح پایینی از نزولات آسمانی است .

دهقان دهنوی ادامه داد: یکی از راه های مقابله با بحران کم آبی ، اصلاح الگوی مصرف اب است ، برای اصلاح الگوی مصرف آب روش های مختلفی وجود دارد ، فرهنگ سازی در سطح جامعه به تنهایی جوابگو نیست .

وی افزود: برای آنکه فعالیت های فرهنگی مسمر ثمر باشد ، باید ابزار و وسایلی را در اختیار کاربران و جامعه قرار داده شود که خود آن ها دارای بازدهی بالایی بوده و ترکیب این دو ، یعنی فرهنگ سازی به همراه ارایه وسایل و ابزارهای با بازدهی بالا و دارای صرفه اقتصادی می تواند موجب اصلاح الگوی مصرف شود.

وی اظهارکرد: این اختراع برای مصرف کنندگان دارای صرفه اقتصادی است ، بطوریکه میزان صرفه جویی در انرژی حاصل ازاستفاده آن ها به مقداری است که بعد از مدتی کوتاه موجب بازگشت سرمایه کاربران خواهد شد.

این محصول درپانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری که از ۲۳ تا ۲۷ آذرماه درتهران با حضور تمام دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها ، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برگزار شد در معرض دید عموم قرار داده شد.

البته ما هنوز نمایندگی برای این وسیله پیدا نکرده ایم.

در این  هفته گروه ما جلسه ای نداشته است.

 

کلاس ۸۰۲:

گزارش کار: مسولیتی که ما انتخاب کردیم درست کردن مشکل کثیفی حیاط بعد از ناهار است که تا جا های بسیار خوبی هم پیشرفته ایم.

پیشرفت کار: ما تصمیم گرفتیم که با پوستر هایی بچه ها را فرهنگ سازی کنیم تا بخش خوبی از مشکل حل شود سپس گروه ما می خواهد اقدام به خرید سفره کند و ما آنها را به بچه ها بدهیم تا آشغال ها در آن سفره ها بریزد و حیاط تمیز بماند.

وظیفه اعضای گروه:

مانی مقیمی: سرگروه است و به نظر من عملکرد او خوب بوده و به او نمره ۱۹٫۵ را می دهم.

سینا فتاحی: خودم هستم.

علی کریمخانی: او مسوول امورمالی است و می خواهد سفره ها را به همراه یکی دیگر از بچه ها که در ادامه خواهم گفت بخرند و نمره او به نظر من ۲۰ است.

محمد غفوریان: او یکی از اعضای گروه است که می خواهد با کمک سهیل نیکرو به انجام کار ها کمک کند و همچنین سفره ها را هم به همراه علی بخرد.

سهیل نیکرو: او هم یکی از اعضای گروه است که در انجام کار ها با محمد غفوریان و ما کمک می کند نمره او هم ۱۹٫۵ است.

 

کلاس ۸۰۴:

علی شادانپور-بزرگمهر ضیا مهدی نژاد-پویا حسینی-سعید صفری-امیر حسین ولی زاده-آرمین بیات-

گزارش جلسه:

مدرسه تعطیل بود و جلسه تشکیل نشد.

عکس:

میزان پیشرفت کار:

ما نرم افزار های لازم را داریم اما به دلیل اتصالی برق در طبقه سوم نتوانستیم آنها را نصب کنیم.همچنین مدرسه هنوز برای لایه ها تصمیمی نگرفته.

 

وظیفه ی اعضای گروه:

سعید صفری و امیرحسین ولی زاده : مسئول پیدا کردن و دانلود یا خرید نرم افزارهایی برای نوشتن روی تخته هوشمند ( مانند :

Gsboard – whiteboard و… )

علی شادان پور: مسئول هماهنگی با مسئول آی تی مدرسه

بزرگمهر ضیاء و پویا حسینی : مسئول گزارش نویسی گروه

آرمین بیات : مدیر مالی گروه (جذب سرمایه )

کیفیت کارها:

علی شادانپور:عالی

سعید صفری:عالی

آرمین بیات:عالی

امیر حسین ولی زاده:عالی

بزرگمهر ضیا مهدی نژاد:عالی

پویا حسینی:عالی

 

کلاس ۸۰۲:

مشکل :کمبود ظرفیت ناهار خوری نسبت به تعداد دانش آموزان

اعضای گروه:علی انواری و خشایار باقر نژاد و پارسا جهانتاب و ایلیا قانع و هومن یحیی پور

گزارش جلسه: کمک گیری از مسئولین مدرسه و اندازه گیری و تخمین قیمت ها

فعالیت های گذاشته شده بر عهده ی هر یک از اعضای گروه در هفته ی گذشته: در هفته ی گذشته تمام اعضا برروی اینکه بتوانند روی قسمت پشت ناهار خوری کار انجام دهند فعالیت داشتند

گزارش پیشرفت کار: اندازه گیری فضای پشت ناهار خوری و قیمت کردن میز و صندلی برای آن قسمت

وظیفه ی هریک از اعضا:

علی انواری: کمک گیری از مسئولین

خشایار باقرنژاد: کمک گیری از مسئولین

پارساجهانتاب: اندازه گیری-مستند سازی

ایلیا قانع:کمک گیری از مسئولین

هومن یحی پور:امور مالی

 

کلاس ۸۰۱:

جلسه ای در چتروم اختصاصی گروه برگزار شد و نظرسنجی و تقسیم وظایف صورت گرفت

دستاورد ها:

 • پوستر ارتقا پیدا کرد و در اندازه آ۳ با کمی تغییرات آماده چاپ شدن است
 • بروشور دیزاین شده و آماده به چاپ می باشد
 • برای داشتن جلسه ای با مدیر و مطرح کردن مسائل درخواست داده شد
 • وبلاگ مربوطه که برای گروه ساخته شده بود بروز شد

عکس گرفتن با مخالفت معاونین کنسل شد

اعضای گروه:سینا معاف و آرمان لطف علی خانی و امیر پژمان و دنا مخبری و امیر رضا آزادمهر و آرین زمانی

سینا معاف وظیفه ساختن پوستر و دیزاین کردن بروشور را بر عهده داشت که به درستی انجام داد.

امیر رضا آزادمهر(وظیفه هفته پیش تهیه لیست که با عدم همکاری مسئول بوفه تا کنون پیش نرفته است)

دنا مخبری (وظیفه هفته پیش عکس گرفتن از مواد ناسالم بوفه بود که با عدم همکاری مسئول بوفه تا کنون پیش نرفته است)

امیر پژمان ساختن بروشور (نصف بروشور)را بر عهده داشت که به درستی انجام داد ولی وظیفه دیگرش(میکس کردن دو بروشور )را انجام نداد.

آرمان لطف علی خانی وظیفه پژمان را در لحظات آخر کامل کرد(میکس کردن دو بروشور)

آرین زمانی وظیفه ساختن نصف دیگر بروشور را بر عهده داشت که با کیفیت پایین آن را تحویل داد.

 

کلاس ۸۰۱:

در جلسه ای که گذشت متن دعوت بچه ها به همکاری نوشته شد و برگه ها به دیوار زده شد.موضوع کنتفرانس هم تغییر یافت

گزارش مرحله ای پیشرفت کار:

تبلیغات با زدن پوستر ها انجام شد.اسم های همکاری کنندگان نوشته شد ولی هنوز تبلیغات تا خود روز پنج شنبه ادامه دارد.موضوع به دلیل استقبال کم به ماده ها و پاد ماده ها و همچنین نوترینو ها تغییر یافت.

وظایف:

محمد جهانگیری:نوشتن سه بخش مستند و نوشتن نام کسانی که به همکاری علاقمندند.

محمد مهدی شباب:نوشتن یک بخش مستند و قرار دادن تصویر.

حسین اسدی:طراحی و نوشتن متن پوستر.

بهزاد نبوی:رای گیری مجدد برای موضوع و چسباندن پوستر.

رادین خیام:نوشتن نام کسانی که به همکاری علاقمندند.

پویا جلالی بهجت:جمع آوری پول برای انجمن

حسین اسدی و بهزاد نبوی:تصمیم گرفتن برای موضوع جلسه اول انجمن

نحوه ی انجام کار:

پویا جلالی بهجت هنوز برای جمع آوری پول وقت دارد.

حسین اسدی و بهزاد نبوی تصمیم گرفتند جلسه ی اول انجمن با موضوع ذرات زیر اتمی راه اندازی شود.

بقیه ی کار ها هم به خوبی انجام شد.

 

کلاس ۸۰۴:

 

با توجه به درخواست معلم همه ی سرگروه ها پیشرفت خود را در هفته ی قبل گفتند.همچنین همه ی

گروه ها با مشورت اعضا با یکدیگر کاری را پیشنهاد می کردند و از نظر قیمت آن را بررسی میکردیم.

و همه ی گروه ها نتیجه را باید می گفتند.لذا گروه ما ورقه هایی را پرینت کرد و برای اطلاع رسانی به

بچه ها داد.

گزارش میزان پیشرفت کار:

همه ی ما ورقه هایی را بین بچه ها پخش کردیم که یک اطلاع رسانی شود برای مبالغ آورده شده

همچنین همه ی کلاس ما باید تا آخر روز یکشنبه مورخ ۲۲/۹/۹۴ مبلغ ۱۰ هزار تومان را  به سرگروه

کلاس ما تحویل دهند.

وظیفه هر یک از اعضا:

کامیاب غنی زاده (سرگروه و تنظیم کننده)

امیر محجوبی (مستند ساز)

علی فلاحتی(مسئول مالی)

محمد صدرا هاشمی نژاد(محقق)

آرمان نستعین(طراح از طریق نرم افزار کامپیوتر)

دخالت هایی که هر یک از اعضا باید در طی هفته انجام می داده و کیفیت کارش:

کامیاب غنی زاده (تنظیم کار های اعضا)

امیر محجوبی(گزارش نویس)

علی فلاحتی(به توافق رسیدن با مسئول مالی ها و در آوردن میانگین قیمت ها)

محمد صدرا هاشمی نژاد(تحقیق درباره قیمت قفسه ها و سفارش آن)

آرمان نستعین (طراح ابعاد داخلی قفسه ها)

 

کلاس ۸۰۳:

دانیالی                                                      موضوع : نیمکت

نام اعضای گروه :

۱-امیر حسین دانیالی  ۲ -شایان رؤفی  ۳- کیان امین   ۴-علیرضا دست رنج  ۵-هوتن هاتفی کوشا   ۶-علیرضا حریر فروش

گزارش ها :

جلسه ها :

در طول هفته گذشته گروه ما ۱ جلسه گروهی داشت :

۱-بعد کلاس درسی

در جلسه  تمام اعضای گروه شرکت کردند و جلسه با موفقیت به اتمام رسید

پیشرفت و صورت جلسه :

موضوع جلسه درباره وظایف اعضا بود  بود که در اخر با مشورت  و رأی  گیری و در اخر ظبق نظر سرگروه انتخاب شد

عکس :

مدرسه اجازه دسترسی به این بخش را به ما نداد

فعالیت اعضای گروه :

تمامی اعضا فعالیت های خود را به درستی تحویل دادند

وظایف اعضای گروه :

امیر حسین دانیالی  : ارسال شرح کار ها به دبیر محترم

۲ –   شایان رؤفی  : هماهنگی کارها با اقایان نوروزی و علمشاهی

۳- کیان امین : برنامه ریزی کار ها

۴-علیرضا دست رنج : نقشه کشی نهوه قرار گیری نیمکت ها در کلاس

۵-هوتن هاتفی کوشا  : پرسیدن مشخصات هر یک از دانش اموزان کلاس

۶-علیرضا حریر فروش : بدست اوردن قیمت و مشخصات نیمکت ها از منابع مختلف

 

کلاس ۸۰۳:

با دست و دهن آبخوردن

اعضای گروه: محمدرضا شکوهی(سرگروه)، علیرضا باقری(سخنور-امور مالی)، یاسان فرمانی جامع(ایده پرداز-معاون سرگروه)، پارسا عباسزاده(کار عملی)، امیرمصطفی غلامی(مستندساز-کمک کار عملی)

کار این هفته گروه:

در این هفته می توان گفت گه فقط من و آقای شکوهی کار انجام دادیم و دیگران تقریبا هیچ کاری نکردند.

ما موفق شدیم  تمام اطلاعات وسیله مورد نظر خود را بدست آوریم از جمله قیمت و نمایندگی فروش آن. این دستگاه هم اکنون در راه رسیدن به مدرسه است که فقط در یزد نمایندگی دارد. قیمت این دستگاه  ۲۲۸۰۰۰ تومان به دست آمده که برای این وسیله قیمت خوبی به شمار می آید.

در آینده ای نه چندان دور، به کمک شرکت کهربای طلایی نمایندگیی در تهران داشته باشد.

گزارش جلسه:

در این هفته، جلسه ای برگزار شد که در آن قیمت و تمام اطلاعات دستگاه به اعضای گروه اعلام شد.

همچنین درباره تقسیم بودجه نیز تصمیم گیری شد.

 

کلاس ۸۰۴:

سعید صفری – بزرگمهر ضیاء – پویا حسینی – علی شادان پور – امیر حسین ولی زاده – آرمین بیات

« گزارش جلسه »

در این جلسه هر گروه راجع به مشکل ، راه حل ها و کارهایی که تا حالا انجام داده حرف زد. بعد ما درباره راه حل هایمان صحبت کردیم و قرار شد پیگیری مشکل را ادامه دهیم.

« گزارش میزان پیشرفت کار »

ما کارشناس های شرکت  red leafرا به مدرسه دعوت کردیم تا مشکل را بررسی و حل کنند اما آنها نیامدند و ما مجبور شدیم خودمان تخته را درست کنیم.تصمیم گرفتیم تخته را برداشته و به جایش MDF بزنیم.ما این هفته رضایتنامه ای بین بچه ها پخش کردیم تا هر یک ۱۰۰۰۰ تومان بیاورند تا ما بتوانیم MDF را نصب کنیم.قیمت هر MDF حدودا ۳۰۰۰۰۰ تومان است.همچنین ما نرم افزارهایی روی تخته نصب کردیم.

« وظیفه هر یک از اعضای گروه »

سعید صفری و امیرحسین ولی زاده : مسئول پیدا کردن و دانلود یا خرید نرم افزارهایی برای نوشتن روی تخته هوشمند ( مانند : Gsboard – whiteboard و… )

علی شادان پور: مسئول هماهنگی با مسئول آی تی مدرسه

بزرگمهر ضیاء و پویا حسینی : مسئول گزارش نویسی گروه

آرمین بیات : مدیر مالی گروه (جذب سرمایه )

« فعالیت هایی که هر یک از اعضای گروه باید انجام می دادند »

علی شادانپور: پیگیری مشکلات تخته از لحاظ نرم افزاری

سعید صفری و امیر حسین ولی زاده: پیگیری مشکلات تخته از لحاظ سخت افزاری

آرمین بیات: تخمین هزینه ی خرید لایه جدید

پویا حسینی و بزرگمهر ضیاء : تهیه گزارش از کار بچه ها و ساخت پاور پوینت

« کیفیت کارهای بچه ها »

علی شادان پور : بسیار عالی

امیرحسین ولی زاده : اصلا کاری انجام نداد

سعید صفری: بسیار عالی

پویا حسینی: بسیار خوب

آرمین بیات : اصلا کاری انجام نداد

بزرگمهر ضیاء مهدی نژاد : بسیار عالی

 

کلاس ۸۰۲:

مشکل :کمبود ظرفیت ناهار خوری نسبت به تعداد دانش آموزان

اعضای گروه:علی انواری و خشایار باقر نژاد و پارسا جهانتاب و ایلیا قانع و هومن یحیی پور

گزارش جلسه:  جلسه بدین شرح بود که قرار شد امورمالی قیمت های ۳ میز را در اورده و بودجه ی آن از بچه ها گرفته شود

فعالیت های گذاشته شده بر عهده ی هر یک از اعضای گروه در هفته ی گذشته:  در اوردن قیمت بر عهده ی امورمالی و علی انواری و خشایار باقر نژاد نیز بر روی اجازه ی استفاده از فضای پشت ناهار خوری و در اوردن مبلغ های بودجه کار داشته اند

گزارش پیشرفت کار: به دست اوردن قیمت میز و صندلی و شروع در اوردن بودجه ی آن البته با درخواست بیرون گذاشتن قفسه های غذای بچه ها مخالفت شد

وظیفه ی هریک از اعضا:

علی انواری:  شروع در اوردن مبلغ مورد نیاز

خشایار باقرنژاد: کمک گیری از مسئولین

پارساجهانتاب: مستند سازی

ایلیا قانع:_

هومن یحی پور:امور مالی

 

کلاس ۸۰۲:

گزارش جلسه یکشنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴:

درساعت ۱۲:۱۵ دقیقه در کلاس ۸۰۲  مدرسه جلسه در خصوص خرید و نصب اسپری های هوشمند توسط حسین عارف  با حضور آقایان (آرش حقانی و علیرضا حسن نژاد و حسین عارف و امیرحسین ابراهیمی و بردیا نگهبان) برگزار گردید

گزارش جلسه سه شنبه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴:

در ساعت ۱۱:۰۰ تمامی اسپری ها نصب گردید و قرار شد که چهارشنبه با آوردن چسب موکت توسط امیر حسین ابراهیمی موکت در محل نصب گردد.

پیشرفت کار گروه:

نصب کردن اسپری ها در محل و تقریبا تمام شدن کار گروه.

وظیفه هریک از اعضا:

آرش حقانی (سرگروه) حسین عارف (ایده پرداز)  و امیرحسین ابراهیمی(مستند ساز) علیرضا حسن نژاد(مسئول امور مالی) بردیا نگهبان (گزارش دهنده گروه)

وظیفه هریک از اعضادر طول هفته:

آرش حقانی(انجام برنامه ریزی های لازم) و حسین عارف (خرید اسپری) علیرضاحسن نژاد(حساب کردن مقدار پول های گروه و مقدار پول هرکس)امیرحسین ابراهیمی(مستند سازی و یادداشت و نظارت بر کار کلی گروه و خرید چسب موکت)بردیا نگهبان (خرید موکت)

اعضای گروه: آرش حقانی و حسین عارف و امیرحسین ابراهیمی و علیرضا حسن نژاد و بردیا نگهبان

 

کلاس ۸۰۴:

 

گزارش جلسه:

به همه ی گروه ها یک ورقه داده شد که در آن باید اعضای گروه پیشنهاد خود را به بچه های سال های بعد می دادند و باید به

آن ها از تجربه هایشان می گفتند و اینکه چطور باید هر کاری را به بهترین نحو ممکن انجام داد و چگونه با یکدیگر کنار آمد.

همچنین این ورقه هم جزئی از نمره محسوب می شد در آخر هم با درخواست آقای میردامادی یک نماینده از هر گروه باید به

آخر از کلاس می آمد و پیشرفت کار را توضیح می داد.

گزارش میزان پیشرفت کار:

در آخر تعداد اعضای سفارش دهنده ی قفسه در کلاس از ۲۷ نفر ۱۵ نفر است و سفارش قفسه صورت گرفته است.

وظیفه هر یک از اعضا با ذکر نام:

کامیاب غنی زاده (سرگروه و تنظیم کننده)

امیر محجوبی (مستند ساز)

محمد صدرا هاشمی نژاد (محقق)

آرمان نستعین (طراح)

علی فلاحتی (مسئول مالی)

دخالت هایی که هر یک از اعضا در طول هفته باید آن را انجام می داده و کیفیت کارش :

کامیاب غنی زاده ( تنظیم کارهای اعضای گروه)

امیر محجوبی (مستند ساز)

محمد صدرا هاشمی نژاد ( تحقیق درباره ی قیمت قفسه ها)

آرمان نستعین ( طراحی ابعاد داخلی قفسه ها)

علی فلاحتی ( مسئول مالی)

 

کلاس ۸۰۲:

مشکل :کمبود ظرفیت ناهار خوری نسبت به تعداد دانش آموزان

اعضای گروه:علی انواری و خشایار باقر نژاد و پارسا جهانتاب و ایلیا قانع و هومن یحیی پور

گزارش جلسه: استفاده از میز و صندلی ارزان قیمت و تمیز و آماده کردن فضای پشت ناهار خوری برای استفاده

فعالیت های گذاشته شده بر عهده ی هر یک از اعضای گروه در هفته ی گذشته: امور مالی هومن یحیی پور و تمیز کردن فضای پشت ناهار خوری و تصمیم برای به دست اوردن بودجه ی مورد نیاز و سعی کردن برای استفاده از راه حل های دیگر پارسا جهانتاب و علی انواری و خشایار باقر نژاد

گزارش پیشرفت کار: تمیز کردن فضای پشت ناهار خوری و تصمیم به استفاده از میزهای ارزان قیمت

وظیفه ی هریک از اعضا:

علی انواری: تمیز کردن فضای پشت ناهارخوری

خشایار باقرنژاد: تصمیم برای در اوردن بودجه ی مورد نیاز

پارساجهانتاب: مستند سازی

ایلیا قانع:_

هومن یحی پور:امور مالی

 

کلاس ۸۰۳:

اعضای گروه: محمدرضا شکوهی(سرگروه)، علیرضا باقری(سخنور-امور مالی)، یاسان فرمانی جامع(ایده پرداز-معاون سرگروه)، پارسا عباسزاده(کار عملی)، امیرمصطفی غلامی(مستندساز-کمک کار عملی)

کار این هفته گروه:

در این هفته ، قرار بود که دستگاه به تهران برسد ولی به دلیل کنسل شدن بسیاری از سفارش ها ، تعداد به حد نساب نرسید و هنوز دو سفارش دیگر لازم ااست تا این دستگاه به تهران فرستاده شود که البته سفارش دستگاه وظیفه آی شکوهی بوده و پارسا عباسزاده و یاسان فرمانی جامع در این هفته کاری نکردند.

این هفته هیچ پیشرفتی وجود نداشته است.

گزارش جلسه:

در این هفته جلسه ای برگزار نشد.

 

کلاس ۸۰۲:

مشکل :کمبود ظرفیت ناهار خوری نسبت به تعداد دانش آموزان

اعضای گروه:علی انواری و خشایار باقر نژاد و پارسا جهانتاب و ایلیا قانع و هومن یحیی پور

گزارش جلسه:  طبق آخرین جلسه قرار شد که با گروهی که مشکلی مانند مشکل ما داشت توافق کنیم و کارهارا تقسیم کنیم

فعالیت های گذاشته شده بر عهده ی هر یک از اعضای گروه در هفته ی گذشته: در هفته ی گذشته تمامی اعضای گروه در  رابطه با همکاری سعی خود را کرده اند

گزارش پیشرفت کار: توافق کردن با گروه دیگر و تقسیم بندی کارها به طوری که آن ها سقف برای آنجا تدارک ببیند و ما زمین آن قسمت را درست کنیم

وظیفه ی هریک از اعضا:

علی انواری: همکاری با گروه دیگر

خشایار باقرنژاد: همکاری با گروه دیگر

پارساجهانتاب: مستند سازی- همکاری با گروه دیگر

ایلیا قانع:_

هومن یحی پور:امور مالی- همکاری با گروه دیگر

 

کلاس ۸۰۲:

گزارش کار: ما کار های خود را به اتمام رسانده ایم و تقریبا کاری نمانده است و اعضای گروه نیز راضی اند.

ما سفره ها را خریده ایم و در غذاخوری روی میز ها پهن کرده ایم تا از میزان کثیفی ها در آنجا بکاهیم.

همچنین تعدادی زباله دان خریده ایم که در نظافت حیاط تاثیر به سزایی دارد.

لازم به ذکر است که ما پوستر هایی درباره فرهنگ سازی و توضیحاتی درباره سفره ها هم به دیوار حیاط و راهرو ها زده ایم تا در دسترس بچه ها باشد.

افراد گروه  هم در انجام این ماموریت ها بسیار هماهنگ بوده و اگر بخواهم به آنها نمره بدهم این چنین می دهم:

مانی مقیمی(سرگروه): اخلاق:۲۰       کار گروهی:۱۶

سینا فتاحی(خودم): اخلاق:۲۰       کار گروهی:۲۰

علی کریمخانی(امورمالی): اخلاق:۲۰   کار گروهی:۲۰

محمد غفوریان: اخلاق:۲۰                   کار گروهی:۲۰

سهیل نیکرو:اخلاق:۲۰                   کار گروهی:۲۰

 

 

کلاس ۸۰۲:

عنوان ﻣﺳﯪله : رنگ و کیفیت بد لباس فرم

اعضای گروه:هادی فیروزی-امیرحسین محققی-آرش محمدیون-محمدحسن افضل-شاهد صفادار-محسن جاپلقی

رنگ برای لباس فرم(براساس نظر سنجی و تحقیق):

رنگ پیشنهادی برای پیراهن:آبی کم رنگ یا بنفش کم رنگ

رنگ پیشنهادی برای شلوار:سرمه ای یا مشکی

خیاط پیشنهادی:

تولیدی پوشاک ایران

آدرس:

تهران-پانزده خرداد شرقی-نرسیده به سیروس-ساختمان مروارید – پلاک ۲۲۲ – واحد ۶

تلفن:

۰۲۱۳۳۱۳۴۲۱۱

۰۹۱۰۴۹۱۲۸۲۱

سایت:

Lebas-form.ir

پارچه پیشنهادی:

پارچه فلامنت کجراه (از نساجی فدک) یا کتان