اولین کاردوی چهارمین دوره مسابقات مباحثه علمی از تاریخ ۱۴ الی ۱۶ بهمن ماه در اردوگاه چیتگر برگزار شد

این کاردو از اذان مغرب روز چهارشنبه آغاز شد. دانش آموزان ابتدا در کلاس ساختار مباحثه شرکت کردند. معلم این کلاس جناب آقای رادمان رسولی (مسئول آموزش این دوره از مسابقات) بودند.

photo_2016-02-08_19-53-49

سپس دانش آموزان با اولین چالش جدی خود روبرو شدند. آن ها در بازی ساندویچیت که برای کلاس فهم بافتشان بود شرکت کردند.

دبیر این کار جناب آقای محمدحسین مطهری (مسئول کمیسیون دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی) بودند. به دانش آموزان بافتی داده می شد و آن ها باید با توجه به آن بافت یک ساندویج درست می کردند و رستوران خود را نیز طراحی می کردند.

photo_2016-02-08_19-53-55
photo_2016-02-08_19-53-58
photo_2016-02-08_19-54-04

سپس بچه ها شام خود را میل کردند و به خوابگاه رفتن تا برایشان تمرین کاردوی دوم توضیح داده شود.

در روز دوم از ساعت ۷:۳۰ کلاس های موازی با هم شروع شد. دانش آموزان به دو کلاس تقسیم بندی شده بودند. در این روز دانش آموزان کلاس های منطق، گفت و گو و ساختار مباحثه داشتند.

معلمین منطق جناب آقای پویان پروین و جناب آقای کرامت ورز دار بودند.

photo_2016-02-08_20-38-38
photo_2016-02-08_19-52-31

معلم گفت و گو نیز جناب آقای متین شریفی بودند.

کلاس های گفت و گو شور و هیجان خاصی برای بچه ها ایجاد می کرد و با استقبال شدید دانش آموزان همراه می شد.

photo_2016-02-08_19-53-01
photo_2016-02-08_19-52-57
photo_2016-02-08_19-52-54

البته در طول کاردو فعالیت های تفریحی ای هم برای دانش آموزان در نظر گرفته شده بود تا احساس خستگی نکنند.

photo_2016-02-08_19-53-04

پس از اقامه نماز و صرف شام، دومین چالش جدی کاردو برگزار شد. از دانش آموزان خواسته بودیم تا برای حقوق دانش آموز طرح بنویسند. آن ها باید از طرح خود در مجلس شورای دانش آموزی دفاع می کردند.

مسئولین مجالس عبارت بودند از آقایان: امیرحسین اخوین (مسئول گروه پویش و از طراحان بخش بازی های کاردو)، مصطفی امیرحائری (عضو گروه پویش و از طراحان بخش بازی های کاردو)، سید جواد هاشمیان و صادق رضوی.

این بازی با شور و علاقه خاصی برگزار شد. دانش آموزان با جدیت تمام از طرح های خود دفاع کرده و به طرح دیگران نقدهای خوبی وارد می کردند.

photo_2016-02-08_19-54-09
photo_2016-02-08_19-54-16
photo_2016-02-08_19-53-21
photo_2016-02-08_19-54-12

روز سوم کاردو نیز از ساعت ۷:۳۰ آغاز شد. دانش آموزان در این روز کلاس های فهم بافت و گفت و گو را تجربه کردند.

معلم فهم بافت جناب آقای مصطفی امیرحائری بودند.

photo_2016-02-08_19-53-26

معلم گفت و گو هم که جناب آقای شریفی بودند و در روز سوم کاردو نیز دانش آموزان انتظار کلاس های ایشان را می کشیدند.

photo_2016-02-08_19-54-20
photo_2016-02-08_19-53-43
photo_2016-02-08_19-53-46

در انتهای کاردو، تکالیف دانش آموزان برای کاردوی دوم به آن ها داده شد و ساعت ۱۴:۳۰ کاردو به پایان رسید.

ان شا الله کاردوی بعدی از تاریخ ۵ الی ۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.

دوره‌ی قهرمانی مباحثه علمی، از سال ۱۳۹۱ جریان خود را آغاز کرده و گروه پویش (زیر نظر مؤسسه الگوی تعلیم و تربیت قاف) در اجرای چهارمین دوره‌، همراهی و همکاری دارد. این دوره هم‌اکنون زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با محوریت موسسه فلق در حال اجرا است.